هر آدمی داستانی داره. می‌توان چیزای زیادی از اون‌ها و مسیری که در زندگی‌شون طی کردن یاد گرفت.

اسم این پروژه را باعشق گذاشتیم. در این پروژه قصد داریم داستان آدم‌ها، تجربه‌هاشون و کارهایی که در زندگی‌شون انجام دادن را با دیگران به اشتراک بذاریم.

داستان فاطمه
سارا باستان شناس
داستان بینام-ز1
داستان‌های بی‌نام
مریم اسلامی
داستان فرناز
داستان مهسا ترابی
داستان لیلی یثربی
داستان هانیه یوسفعلی
داستان ترگل انوری نژاد